Pieter Boekel

Waterschrijver

Bio058

Boekel, Pieter (Zaandam 30 apr. 1832 - Abbenes 26 mrt. 1899), onderwijzer. Was onderwijzer in de Haarlemmermeer, aanvankelijk te Rijk, en sinds 1860 hoofdonder­wijzer op het voormalige eiland Abbenes. Schreef het eerste boek over deze droogmake­rij: Geschiedenis van het Haarlemmermeer in schetsen en tafereelen (1868). Ref.: W. Slob, Meester Boekel en zijn school (2000).

Alle rechten voorbehouden