Jan Gijsbert Willem Bolomey

Waterschrijver

Laboratorium RIZA

Laboratorium van het Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA) met proefopstelling van glazen bakken met visjes (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs).

Alle rechten voorbehouden

Bolomey, Jan Gijsbert Willem (Den Haag 12 mrt. 1901 – Den Haag 26 mei 1980), genie-officier, ingenieur. Was, na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, van 1923 tot 1930 werkzaam als genie-officier. Daarna werkte hij tot 1946 als hoofdingenieur bij Gemeentewerken van Groningen en tot 1963 als directeur van Gemeentewerken in Den Haag. Zette zich in voor de verbetering van wetenschappelijke documentatie en informatievoorziening en vestigde de aandacht op de aanpak van het afvalwaterprobleem. Schreef onder meer: De Waddenzee en het afvalwater (1969-1970). Ref.: LW 1961 n2 p69, WID6.

Alle rechten voorbehouden