John Raymond Thierry

Waterschrijver

Waterloopkundig Laboratorium delft

Het Waterloopkundig Laboratorium in Delft (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Alle rechten voorbehouden

Thierry, John Raymond (zoon van J.W. Thierry; Den Haag 7 jan. 1919 - Den Haag 17 aug. 1989; begraven op Oud Eik en Duinen), ingenieur, bibliothecaris. Trad, na in 1951 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, in dienst van Gemeentewerken in Den Haag, werkte enige jaren bij de Dienst der Zuiderzeewerken en was daarna bibliothecaris bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Schreef een uitvoerige literatuurstudie Het bezwijken van dijken (1963) en verzorgde de historische documentatie van het gedenkboek Water, van natuurgebeuren tot dienstbaar­heid (1977). Ref.: OPEN 1989 p404.

Alle rechten voorbehouden