Nicolaus Boom

Waterschrijver

sluis Merwedekanaal

De grote sluis in het Merwedekanaal te Vianen. Gezicht op het bovenhoofd. Het Merwedekanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal met de Boven-Merwede. Het wordt tussen Nieuwegein en Vianen gekruist door de Lek (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Alle rechten voorbehouden

Boom, Nicolaus (Amsterdam 1720 – Haarlem 1779), predikant. Was predikant van de lutherse gemeente in Bodegraven en van 1758 tot zijn dood in Haarlem. Schreef onder meer: Eene bondige redevoering tegen de doorsnyding tusschen de Leck en Merwede (1754).

Alle rechten voorbehouden