Jacob Pieter van den Broecke

Waterschrijver

kasteel Sint_Maartensdijk

Kasteel van Sint-Maartensdijk (Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23653881).

Broecke, Jacob Pieter van den (roepnaam: Jaap; Zierikzee 3 aug. 1906 – Veere 6 nov. 1985), technisch hoofdambtenaar. Was tot zijn pensionering werkzaam bij de Inspectie der Domeinen in Middelburg, de laatste jaren als hoofdopziener. Schreef in de periode daarna de boeken: Beschermd door dijk en duin; bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water (1975) en Middeleeuwse kastelen in Zeeland (1978). Daarnaast schreef hij diverse artikelen in het tijdschrift Zeeland Magazine, waaronder: 'Acht eeuwen dijken en polders in Zeeland' (1983-1984).

Alle rechten voorbehouden