Johan Henri van der Burgt

Waterschrijver

kustafslag texel

Kustafslag op Texel, 2005 (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat).

Burgt, Johan Henri van der (IJmuiden 3 juli 1897 - Leeuwarden 10 aug. 1977), ingenieur. Was, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, werkzaam in verschillende functies bij Rijkswaterstaat: te Roermond, Hoorn, Leeuwarden en Rotterdam. Daarna als Hoofdingenieur-Directeur in de directies Bovenrivieren, Noord-Holland, Zuid-Holland en sinds 1953 in Zeeland. Was, na de Februariramp van 1953, belast met de leiding van de Dienst Dijkherstel Zeeland. Schreef voornamelijk in technisch-wetenschappelijke tijdschriften, o.m. De kustverdediging langs het oostelijke deel van de Noordzee en in het bijzonder van Nederland (1933) en Veranderingen in den zeebodem van het Zeegat van het Vlie en in de kustlijn der Waddeneilanden Vlieland en Terschelling (1936) en een hoofdstuk in De Technische Vraagbaak deel W: 'Stranden en zeeduinen' (1951). Vanuit historisch oogpunt interessant is: Het technische beheer van de Nederlandse kust en van het Nederlandse deel van het continentale plat (1968). Zie ook: C.Th.C. Heyning. Ref.: ING 1977 p694, LW 1962 n4 p131, WID6. 

Alle rechten voorbehouden