Jacob van Malde

Waterschrijver

Valkenisse

Luchtfoto van de platen van Valkenisse met de restanten van het verdronken dorp Valkenisse in de Westerschelde (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs).

Alle rechten voorbehouden

Malde, Jacob van (Rotterdam 17 mrt. 1926 – Voorschoten 19 dec. 2014), ingenieur. Studeerde in 1954 af als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. Was in dienst van Rijkswaterstaat bij de directies Benedenrivieren en tot 1971 bij de Deltadienst. Daarna bij de Studiedienst Vlissingen en tenslotte bij de Dienst Getijdewateren in Den Haag. Schreef onder meer: Over het berekenen van Deltaprofielen voor dijken langs de Westerschelde (met N. Schoenmakers en D.C. Verhage; 1972), Over de cyclus van de zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul (met Daniël de Looff; 1976) en De invloed van de bepalingswijze op de berekende gemiddelde zeestand (met E.R. van den Hoek Ostende; 1989).

Alle rechten voorbehouden