Pieter Huibert van der Weele

Waterschrijver

Zandkreek

Afsluiting van de Zandkreek in 1960 (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat).

Weele, Pieter Huibert van der (Colijnsplaat 12 mrt. 1925 – Goes 23 mrt. 2000), ingenieur. Werkte, na in 1955 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, vele jaren als hoofdingenieur bij de Directie Afsluitingswerken van de Deltadienst. Hij schreef onder meer: De uitvoering van het Drie-Eilandenplan; de werken ter afsluiting van de Zandkreek (1960) en The tide goes out (met P.Ph.Jansen, J.E. Prins en Evert Werkman; 1972).

Alle rechten voorbehouden