Jacob Egbert Prins

Waterschrijver

Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering (foto I.J.M. van Diepen-Neven).

Alle rechten voorbehouden

Prins, Jacob Egbert (Culemborg 31 mei 1925 – Delft 25 jan. 2010), ingenieur. Werkte, na in 1953 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, in verschillende functies bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft, van 1971 tot 1987 als algemeen directeur. Was nauw betrokken bij de onderzoekingen voor de Deltawerken en was van 1980 tot 1990 secretaris van de IAHR. Schreef onder meer: The tide goes out (met P.Ph. Jansen, P.H. van der Weele en Evert Werkman; 1972). Ref.: Dertien maal Delta (1981); WWN1.

Alle rechten voorbehouden