Willem Frederik Büchner

Waterschrijver

Borstbeeld Leeghwater

Borstbeeld van Jan Adriaanszoon Leeghwater in de Beemster (bron: https://beeldbank.rws.nl/ Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Büchner, Willem Frederik (Reinheim 9 dec. 1780 – Gouda 2 aug. 1855), medicus. Promoveerde in 1802 te Würzburg tot medisch en chirurgisch doctor en werd aangesteld als stadsarts van Gouda. Was zeer verdienstelijk in de bestrijding van besmettelijke ziekten en verbetering van woonomstandigheden en de volksgezondheid in het algemeen. Van zijn publicaties noemen we: Verhandeling over de heerschende ziekten in uitgestrekte droogmakerijen (1822) en Verhandeling over den invloed der Noord-Hollandsche droogmakerijen na 1608 op de gezondheid der ingezetenen (1826).

Alle rechten voorbehouden