Maria Petrus van Buijtenen

Waterschrijver

101.van Buitenen

Buijtenen, Maria Petrus van (Rotterdam 4 sep. 1911 - Utrecht 14 jan. 1997), archivaris, historicus. Was. na zijn studie wijsbegeerte en theologie aan een seminarium, tot 1945 wetenschappelijk ambtenaar bij de provinciale archiefinspectie in Noord-Brabant. Studeerde daarna rechten in Groningen en promoveerde in 1953 aan de UvA. Was sinds 1949 rijksarchivaris in Friesland; schreef belangrijke studies over de Friese geschiedenis en was lid van Provinciale Staten van Friesland. Was sinds 1963 rijksarchivaris in Utrecht. Schreef o.m. De Leppa, een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage (1944), De Fries-Groningse grens in Lauwerszee en Wadden (1954) en Westergo's IJsselmeerdijken (met H.T. Obreen; 1956). Ref.: EF, WID6.

Alle rechten voorbehouden