Cornelis Johannes van Doorn

Waterschrijver

Gedenksteen graf C.J. van Doorn

Onthulling van een nieuwe gedenksteen op het graf van C.J. van Doorn op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam in 1979. De gedenksteen werd geschonken door de Japanse stad Koriyama (Door Fernando Pereira / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40247428).

Doorn, Cornelis Johannes van (Hal 5 jan. 1837 - Amsterdam 24 feb. 1906), ingenieur. Werd, na in 1860 te zijn afgestudeerd aan de Koninklijke Academie in Delft, toegevoegd aan Thomas Johannes Stieltjes voor het ontwerp van de spoorwegen op Java. Werd in 1863 belast met de aanleg van sluizen en een stoomgemaal voor de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude. Was van 1872 tot 1880 met I.A. Lindo werkzaam in Japan voor de verbetering van de waterhuishouding. Schreef een afdeling van het handboek Waterbouwkunde (1885) onder redactie van N.H. Henket. Zijn grafmonument bevindt zich op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam. Zie ook: G.A. Escher. Ref.: ING 1906 5 mei, JS, NBW4.

Alle rechten voorbehouden