Johan Godart van Gendt

Waterschrijver

209.J.G.van Gendt

Gendt, Johan Godart van (Alkmaar 7 okt. 1833 - Yokohama 21 dec. 1880), ingenieur. Werkte bij de Rijnspoorweg te Utrecht en Rotterdam, bij de aanleg van het Coevordens Kanaal en, met T.J. Stieltjes, aan irrigatiekanalen op Java. Werkte tot 1867 bij de waterstaat in Noord-Holland onder Justus Dirks aan het Noordzeekanaal en de sluizen bij Schellingwoude. In Japan, bij de bevaarbaarmaking van de Ishikaririvier, overleed hij door ziekte. Was als schrijver zeer productief met o.m. technische handboeken en Aanteekening op het ontwerp van een kanaal door de Geldersche Vallei, opgemaakt op uitnoodiging van het Amsterdamsche Rijnvaartcomité (1878). Ref.: NBW6.

 

Alle rechten voorbehouden

Media