Johannes Aaldert Exalto

Waterschrijver

haven en sluizen IJmuiden

De voorhaven van het sluizencomplex te IJmuiden (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs).

Alle rechten voorbehouden

Exalto, Johannes Aaldert (Heukelum 6 nov. 1909 - Zwijndrecht 24 juli 1986), waterbouwkundige. Werkte van 1935 tot 1974 bij Rijkswaterstaat - aanvankelijk als opzichter - laatstelijk als waterbouwkundige. Werkte te Gorinchem, Leeuwarden, Groningen, bij de Dienst Dijkherstel Zeeland, als hoofd van de dienstkring Terneuzen en sinds 1960 van de dienstkring IJmuiden. Schreef artikelen in OTAR en Polytechnisch Tijdschrift zoals: 'Honderd jaar betonblokken voor havenhoofden te IJmuiden' (1975) en 'Honderd jaar Noordzeekanaal' (1976).

Alle rechten voorbehouden