“Ik gebruikte al mijn internetvaardigheden”

Het opsporen van de nabestaanden

Toen hij het bericht kreeg dat het vliegtuig van zijn oom na meer dan 75 jaar alsnog was gevonden, zag Richard McCaw het als zijn taak de nabestaanden van de andere bemanningsleden op te sporen, voor zover dat nog niet was gebeurd. Het internet was daarbij een nuttig hulpmiddel. Ook kreeg McCaw hulp van de Britse politie.

Logboek februari 1943

Logboek van No 218 Squadron, waartoe Short Stirling BK716 behoorde, van februari 1943 (foto John Wharton).

Alle rechten voorbehouden

Onze familie stond na de oorlog in nauw contact met de familie van Charles Armstrong Bell [de bommenrichter van de Short Stirling BK716]. Dat contact bestond tot ongeveer 1990. Mijn moeder, zus en broer zijn bij die familie in Engeland op bezoek geweest. Dat moet in de jaren zestig of zeventig zijn geweest. Maar het contact werd verbroken nadat Frances, de weduwe – destijds echtgenote - van Charles Armstrong Bell overleed. Ik kan me de datum van haar overlijden niet precies herinneren, maar het moet rond 2000 zijn geweest.

Ik werd in januari 2020 [van de identificatie] op de hoogte gebracht door Karl [Kjarsgaard], de conservator van het Bomber Command Museum in Alberta, Canada. Hij nam contact op met mij en met nabestaanden van Harry Farrington, het andere Canadese bemanningslid, namelijk Fiona Williams en Edith McLeod. Johan [Graas] en de mensen in Nederland kwamen er in de zomer of herfst van 2019 achter dat ze de BK716 [en niet de BK710] hadden gevonden. [...] Het was eenvoudig. Francis kwam uit Belleville in Ontario, en hij heette McCaw. Er zijn drie of vier McCaws in Belleville. […]

Farringtons zus Edith is in de negentig. Zij is de enige broer of zuster van de bemanningsleden die nog in leven is. Wat betreft de nog levende leden van de familie Bell; een dochter van de zus van Frances Bell leeft nog. Frances Bell hertrouwde en uit dat huwelijk kwam John Wharton voort. Ik heb contact met ze. Ik heb ze teruggevonden, want Johan en de anderen hebben de nabestaanden van twee van de Britten niet kunnen vinden.

Omdat we in contact hadden gestaan met die familie in Groot-Brittannië, nam ik het op me om ze op te sporen. Dat vond ik mijn plicht, en het is me in een paar weken gelukt. Ik gebruikte al mijn internetvaardigheden. Via mijn broer kwam ik erachter waar de familie Bell destijds in Durham woonde. Toen probeerde ik informatie te krijgen via de afdeling stadsplanning en zo. Ik heb ook op Google Maps gekeken en vond een lokaal politiebureau. Toen heb ik een mail naar dat bureau gestuurd en die werd door een politieagent beantwoord. Die agent deed wat speurwerk en vond de familie binnen achtenveertig uur terug. Hij besloot ook de andere familie die we nog zochten op te sporen, de familie van [Flight Engineer Sgt Ronald] Kennedy. Dat was een beetje moeilijker, want die familie woonde niet in gebied dat binnen zijn jurisdictie lag. Maar hij heeft ze teruggevonden en bracht ze met mij in contact.

Bron: Erfgoedpark Batavialand, Project Short Stirling, Interview met Richard McCaw, 18 november 2020.

Alle rechten voorbehouden