De Dr. Lelydijk bij Mopti in Mali

Het grootste deel van Mali aan de zuidkant van de Sahelzone is zeer droog. Door het zuiden van het land stroomt echter de rivier de Niger. Het waterpeil in de rivier varieert gedurende het droge en het regenseizoen met een aantal meters. Aangezien het gebied vrij vlak is heeft zich in het zuiden van Mali een grote binnendelta gevormd. Binnendelta’s liggen niet in de monding van een rivier, maar ergens bovenstrooms als de rivier door een relatief vlak gebied stroomt. In het geval van de rivier de Niger overstromen in de natte tijd grote delen van deze binnendelta.

Foto 5 De Dr Lely Dijk bij Mopti

De 4 kilometer lange Dr. Lely-dijk bij Mopti (Bron: Dutch Water Sector).

Alle rechten voorbehouden

Na enkele kleine traditionele inpolderingen is in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw de Malinese overheid begonnen met een programma om 120.000 hectare rijstpolders in de binnendelta aan te leggen, waarvan ongeveer 55.000 hectare in het Mopti-gebied. Voor de realisering is in 1972 de Staats Projecten Dienst Operation Riz Mopti (ORM) opgericht om verschillende rijstpolders in de binnendelta van de Niger te ontwikkelen en te exploiteren. De werkzaamheden van deze organisatie omvatten, naast de aanleg van nieuwe polders en toewijzing van de grond aan boeren, de exploitatie en het beheer en onderhoud van zowel de nieuwe, als de reeds bestaande polders, productie en distributie van geselecteerde zaden, en verstrekking van krediet- en voorlichtingsdiensten.

In dit kader zijn, onder andere, met financiering van de Wereldbank zeven polders aangelegd, met een rijstteeltgebied van in totaal ongeveer 21.800 hectare, vijf polders met een rijstareaal van ongeveer 18.000 hectare opgeknapt en zijn er een aantal gerelateerde projecten uitgevoerd, inclusief levering van landbouwmachines en technische bijstand aan ORM.

De stad Mopti ligt min of meer halverwege de binnendelta. Grote delen van deze stad liepen elk jaar onder water. Om verbetering in de situatie aan te brengen is op verzoek van de regionale overheid met steun van Nederlandse ontwikkelingshulp aan de oostkant van de stad een 4,1 kilometer lange dijk aangelegd. Door deze dijk kon bovendien het oostelijke deel van de stad worden ontsloten. In augustus 2014 is gestart met het ontwerp van de dijk en in maart 2016 was de bouw afgerond. Het ontwerp en de bouw werd geleid door CARE International in Mali in nauwe samenwerking met de regionale overheid in Mopti.

Minstens 2.000 huishoudens in Mopti, evenals een rijstteelt gebied van 300 hecatare, zijn nu beschermd tegen overstromingen vanuit de rivier de Niger. In aanwezigheid van twee Malinese ministers en de Nederlandse ambassadeur vond op 4 juni 2016 een feestelijke inhuldiging plaats. Als blijk van dank is de dijk vernoemd naar Dr. Cornelis Lely.

N.B. Voor nadere informatie en details van de referenties, zie de web site van Batavialand onder de link: https://www.batavialand.nl/collecties/waterbeheer-en-polders, Aan het eind staat een link naar het landen document van Mali.

Alle rechten voorbehouden

Media