Abraham Jacob van der Aa

Waterschrijver

Abraham_Jacob_van_der_Aa

A.J. van der Aa.(Door A.J. Ehnle/P. Blommers (1853), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2191527). 

Aa, Abraham Jacob van der (Amsterdam 6 dec. 1792 - Gorinchem 21 maart 1857), onderwijzer, lexicograaf. Was boekhandelaar te Leeuwarden en Gorinchem. Verzorgde een uitvoerige beschrijving van ons land in het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (13 dln., 1837-1851). Ook kreeg hij grote bekendheid door zijn aanzet tot de uitgave van het Biographisch woordenboek der Nederlanden (21 dln., 1852-1878). Op waterstaatkundig gebied schreef hij o.m. Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikkerwaard (1847; facsimileherdruk: 1968). Zie ook: A.de Geus. Ref.: NBW1, WP3, WP7.

Alle rechten voorbehouden