Pieter Roelof Bos

Waterschrijver

Pieter_Roelf_(Roelof)_Bos_(cropped)

P.R. Bos (Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73509738).

Bos, Pieter Roelof (Groningen 19 feb. 1847 – Groningen 22 juni 1902), leraar, geograaf. Was leraar aardrijkskunde en Nederlands bij het middelbaar onderwijs in Warffum en Groningen. Auteur van vele boeken, atlassen en wandkaarten. Zijn bekendste werk is de Schoolatlas der gehele aarde (1877), later beter bekend als de Bosatlas. Ref.: AWN3, NBW1, WP7.

Alle rechten voorbehouden