Martinus Albertus Aartsen

Waterschrijver

sluizen Harlingen

Harlingen, Tsjerk Hiddes-sluizen (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Aartsen, Martinus Albertus (roepnaam: Marten; Meppel 12 feb. 1929 – Idaard 13 juni 1989), ingenieur. Werkte, nadat hij in 1955 als civiel ingenieur was afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, enige jaren bij het Waterloopkundig Laboratorium. Hier deed hij modelonderzoek naar de golfbelasting op de schuiven van de Haringvlietsluis: Tangentiale belasting van de segmentschuiven van de uitwateringssluis in het Haringvliet (1960). Sinds 1960 werkte hij bij de Provinciale Waterstaat van Friesland, de laatste jaren als hoofdingenieur. Hier schreef hij: Voorlopig rapport waterafvoer en ontzilting van Frieslands Noordwesthoek (1963).

Alle rechten voorbehouden