Martinus Albertus Aartsen

Waterschrijver

Aartsen

Ir. M. A. Aartsen (rechts), ingenieur bij de Provinciale Waterstaat van Friesland, op excursie in Barradeel, 1963. Doel was onderzoek naar het te hoge zoutgehalte van het grondwater met betrekking tot de bollenteelt. Links bollenteler E. Kooi (bron:
Tresoar, Landbouwcollectie AFRON).

Alle rechten voorbehouden

Aartsen, Martinus Albertus (roepnaam: Marten; Meppel 12 feb. 1929 – Idaard 13 juni 1989), ingenieur. Werkte, nadat hij in 1955 als civiel ingenieur was afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, enige jaren bij het Waterloopkundig Laboratorium. Hier deed hij modelonderzoek naar de golfbelasting op de schuiven van de Haringvlietsluis: Tangentiale belasting van de segmentschuiven van de uitwateringssluis in het Haringvliet (1960). Sinds 1960 werkte hij bij de Provinciale Waterstaat van Friesland, de laatste jaren als hoofdingenieur. Hier schreef hij: Voorlopig rapport waterafvoer en ontzilting van Frieslands Noordwesthoek (1963).

Alle rechten voorbehouden