Jhr. Johan van Heurn

Waterschrijver

Zilveren sterling

Zilveren sterling van Henric III van Kuinre, circa 1300 (Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Leiden).

Alle rechten voorbehouden

Heurn, Jhr. Johan van * (Den Bosch 30 okt.. 1854 - Den Haag 25 jan. 1903), ingenieur. Na zijn studie aan de Polytechnische School te Delft was hij tot 1883 in dienst van de Provinciale Waterstaat van Noord-Brabant betrokken bij de verlegging van de Maasmond. Later, bij de Algemene Dienst van de Waterstaat in Den Haag werkte hij aan de verbetering van de waterhuishou­ding in oostelijk Noord-Brabant en aan de bouw van de vissershaven te Scheveningen. Won diverse technische prijsvragen. Was redacteur van De Ingenieur en publiceerde daarin diverse artikelen w.o. 'De opheffing der gemeenschap van Waal en Maas te Heerewaarden' (1888) en 'De Zuiderzee en het tijdperk der Middeleeuwen' (1892). Ref.: ING 1903 7 maart, NBW4.

Alle rechten voorbehouden