Frans Ketner

Waterschrijver

Amsterdam ca. 1540

Amsterdam in 1538. Deze plattegrond, gemaakt door Cornelis Anthoniszoon, is de oudste stadsplattegrond van Amsterdam. Hierop is het voltooide middeleeuwse Amsterdam (met stadsmuur en poorten) te zien. Zoals gebruikelijk was, wordt de stad getekend vanaf het IJ, dus met het noorden aan de onderzijde (Door Cornelis Anthonisz. - www.amsterdammuseum.nl - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12355352).

Ketner, Frans (Rotterdam 2 dec. 1905 – Utrecht 20 feb. 1987), archivaris. Studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en promoveerde daar in 1932. Werkte bij het Rijksarchief in Utrecht, sinds 1959 als hoofdchartermeester en was tot 1971 docent aan de Rijksuniversiteit. Schreef in de periode van 1952-1974 vele artikelen over de geschiedenis van stad en bisdom Utrecht, met name archivalische, biografische en etymologische bijdragen. We noemen: ‘Amsterdam en de binnenvaart door Holland in de 15e eeuw’ (1943-1944) en het boek Handel en scheepvaart van Amsterdam in de 15e eeuw (1946). Zeer verdienstelijk was hij met de voltooiing van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (5 dln.; 1920-1958).

Alle rechten voorbehouden