Jan Loeff

Waterschrijver

Oosterscheldekering

Pijlerdam in de Oosterscheldekering (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat).

Loeff, Jan (Epe 9 mei 1895 - Veere 7 juli 1981), scheepsbouwkundig ingenieur. Ontwikkelde zich, na in 1925 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, tot een internatio­naal-erkend deskundige op het gebied van de watersport. Was redacteur van de Water­kampioen en raadgevend directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Zette zich in voor het behoud van het waterlandschap, was voorstander van een open Oosterschelde en was in 1967 mede-oprichter en voorzitter van de Studiegroep Ooster­schelde. Schreef o.m. De Vechtplassen, ook gezien in West-Nederlandsch verband (1939) en een bijdrage in Ooster Schelde Open (1974). Ref.: EZ.

Alle rechten voorbehouden