Rutgerus Paludanus

Waterschrijver

Polders Noord-Holland

Kaart van de polders, inpolderingen en droogmakerijen in Noord-Holland, ca. 1830 (collectie Regionaal Archief Alkmaar / RAA-GADH-00023.).

Paludanus, Rutgerus (oorspronkelijke familienaam: Van den Broecke; Sint Maar­tensbrug 1736 - Alkmaar 23 okt. 1788), jurist, burgemeester. Studeerde rechten en promoveerde in Leiden. Vestigde zich in Alkmaar waar hij achtereenvolgens schepen, schout, thesauriër en burgemeester werd en secretaris van De Zijpe en Hazepolder. Schreef o.m. Oudheid- en natuurkundige verhandelingen, meestal betrekkelijk tot Westvriesland en het Noorderkwartier (1776), een belangrijke bijdrage tot de historische geografie van de Kop van Noord-Holland. Ref.: HOL 1983 n3-4 p129-136.

Alle rechten voorbehouden