Foppe Gabbe Scheltema

Waterschrijver

498.Scheltema, F.G.

Scheltema, Foppe Gabbe (Groningen 1 dec. 1891 - Amsterdam 15 feb. 1939), jurist, hoogleraar. Studeerde rechten te Groningen en promoveerde op Overheidszorg voor waterstaatswerken (1916). Was van 1917 tot 1923 advocaat te Rotterdam. In dienst van de provincie schreef hij Toelichting op het Algemeen Reglement voor de waterschappen in de provincie Groningen van het jaar 1913 (1919). Werd in 1923 hoogleraar in het handelsrecht te Leiden en in 1927 te Amsterdam. Had zitting in vele commissies w.o. de Zuiderzee-commissie. Ref.: BWN1, GEN, PKN, WP7.

Alle rechten voorbehouden