Johannes Swets

Waterschrijver

18b

Het plan-Lely van 1891.

Swets, Johannes (Hardinxveld 6 okt. 1830 - Utrecht 12 juli 1899), waterbouwkundi­ge. Werkte aanvankelijk in Wijhe en was van 1866 tot 1881 directeur van Stadswaterwer­ken in Kampen. Was daarna werkzaam te Vreeland, Loenen en Nigtevecht en sinds 1890 in Utrecht. Schreef een aantal technische verhandelingen over o.m. sluisdeuren alsmede De Zuiderzee en de Kamper eilanden c.a. van voorheen en thans (1363-1882) (1886), De brug over de rivier den IJssel voor Kampen van voorheen en thans (1448-1881) (1887) en De Zuiderzeeplannen; bijdrage omtrent uitwatering en scheepvaartbelangen in het algemeen en die langs de kust- en havenplaatsen in het bijzonder in verband met de ontworpen afsluiting en gedeeltelijke droogmaking binnen de lijn Wieringen-Friesland (1888).

Alle rechten voorbehouden