Victor Westhoff

Waterschrijver

Victor Westhoff

Victor Westhoff (http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/westhoff).

Westhoff, Victor (Situbondo Nederlands-Indië 12 nov. 1916 - Zeist 12 mrt. 2001), bioloog, hoogleraar. Studeerde in 1942 af als bioloog aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en promoveerde in 1947 aldaar cum laude op The vegetation of dunes and salt marshes of the Dutch islands Terschelling, Vlieland and Texel. Werkte van 1938 tot 1943 als assistent plantkunde bij de Rijksuniversiteit te Utrecht, daarna tot 1947 bij de ANWB en tot 1956 als wetenschappelijk ambtenaar bij de Landbouwhogeschool te Wageningen en tot 1981 als hoogleraar plantkunde in Nijmegen. Bekleedde vele functies, ontving diverse onderscheidingen en publiceerde op het gebied van plantenecologie, vegetatiekunde, natuurbehoud en natuurbeheer. Was daarnaast een verdienstelijk dichter. Van zijn zeer vele publicaties noemen we slechts: Beken en beekdalen in Twente (1949), De Boschplaat op Terschelling (1951) en Veranderingen in vegetatie en landschap op de Waddeneilanden (1989). Werd in 1981 benoemd tot ereburger van Den Haag. Ref.: WID6, WWN1-2, WWN63.

Alle rechten voorbehouden