Groenbeheer in de dorpskern van Zeewolde

Jan van der Perk werd in 1987 hoofd van de onderafdeling Landschapsbeheer van de afdeling Beplantingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Deze was onder meer verantwoordelijk voor het planten van bomen en struiken. Dit gold niet alleen het buitengebied maar ook de woonkernen van Zuidelijk Flevoland, inclusief Zeewolde.

Kerkcentrum

Doorkijkje naar het kerkcentrum in Zeewolde, dat nog in aanbouw is, 1984 (foto D. Huizinga; collectie Rijkswaterstaat, Directie Flevoland).

Alle rechten voorbehouden

In Zeewolde hebben wij als Landschapsbeheer ook altijd het groen voor onze rekening genomen; de inplant van het bos, van de lanen, van het plantsoen. Alles wat groen was, is door het Landschapsbeheer geplant in die beginperiode. Dan werd het zo gedaan dat je plantte en het daarna een jaar onderhield. Wat doodgegaan was in dat jaar werd nog weer opnieuw ingeplant. Na het tweede jaar werd het groen overgedragen aan in eerste instantie het openbaar lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’, en later aan de gemeente. Die namen zo geleidelijk het woongebied over.

Dat is in Almere zo gegaan en dat is in Zeewolde zo gegaan. Daardoor kon de gemeente Zeewolde langzaam zijn apparaat voor het groenbeheer uitbreiden. Maar dat gebeurde ook allemaal vanuit dezelfde afdeling. We hadden hier ook een opzichter zitten, Jan Bisschop. Hij heeft het groen, het eerste groen van Zeewolde aangeplant. En daar hadden we een eigen schuur voor, waar nu IVN Natuureducatie zit; dat was zijn bedrijfsschuur. Van daaruit werd het allemaal geregeld.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Gees Brouwer en Helena van der Berg met Jan van der Perk, 3 juli 2019. 

Alle rechten voorbehouden