“Die ervaring kan ik wel gebruiken”

Het ontstaan van Het Flevo-landschap

Jan van der Perk trad in 1977 in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. In 1982 vertrok hij naar het Deltagebied (Zeeland en Noord-Brabant), waar de RIJP betrokken was bij de inrichting van drooggevallen gronden. In 1987 keerde Van der Perk terug naar de IJsselmeerpolders. Hij nam zijn ervaringen in het Deltagebied met zich mee.

Flevolandschap

Kantoor van Het Flevo-Landschap (collectie Zeewolde Aktueel).

Alle rechten voorbehouden

Wat ik in Zeeland geleerd heb, was iets wat ik hier niet kon leren is; hoe werkt het nou met gemeenten, met provincies, met belangenorganisaties, met gevestigde belangen? Ja, dat kenden we hier niet, dus ik kwam met een andere bagage terug dan dat ik weggegaan was. Nou, inmiddels waren hier ook een gemeente en een provincie, maar de Rijksdienst had er weinig ervaring mee.

Eén van de eerste dingen die gebeurde toen ik terug kwam was dat Van Kampen, de directeur van de afdeling Landinrichting van de RIJP, zei:

“Wij hebben in 1986 Het Flevo-landschap opgericht, jij hebt contact gehad met het Zeeuws Landschap, jij hebt contact gehad met het Brabants Landschap, kom er maar bij want die ervaring kan ik wel gebruiken.”

Op die manier ben ik ook namelijk min of meer bij de start van Het Flevo-landschap betrokken geweest, als adviseur vanuit de Dienst. Jacob van Olst, de eerste directeur, had samen met mij drie jaar in Zeeland gezeten en was ook teruggegaan naar Lelystad.

Daarmee hebben wij samen eigenlijk Het Flevo-landschap van de grond getrokken en de eerste terreinen geworven. Ja, je voelde je net zo’n aannemer in die periode. We bekeken of we bepaalde terreinen konden krijgen van Domeinen of van de Dienst. Soms lukte het en soms niet.  

Het eerste terrein was volgens mij het Greppelveld tegenover Elburg met het Havenhoofd, dat natuurterreintje daarin. Ook ‘t Zand bij Lelystad was zo’n terreintje. Dat waren de eerste terreintjes die een ander niet wilde en die Het Flevo-landschap als eerste bezittingen kreeg.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Gees Brouwer en Helena van der Berg met Jan van der Perk, 3 juli 2019. 

Alle rechten voorbehouden