Hoe gaat het met u? Een leidraad voor een gesprek

Kernwaarden: besmettingsangst, gezin & werk, hulp van anderen

Deze gespreksleidraad is bedoeld om sociaal/maatschappelijk werkers, bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers en andere professionals handvatten te geven om in gesprek te gaan met (volwassen) burgers over hun persoonlijke ervaringen met de coronacrisis. Het gesprek heeft als uitgangspunt één
van de zeven portretten van Flevolanders. Door samen te spreken over wat de geportretteerde heeft ervaren tijdens de coronacrisis, ontstaat er ruimte om eigen ervaringen te delen en daarop te reflecteren.

Deze gespreksleidraad gaat over het verhaal van de familie Groen uit Almere. Mirthe Groen is acht jaar oud en is meervoudig gehandicapt. Ze heeft onder meer zwakke longen. Als er een verkoudheidsvirus rondwaart, loopt zij al grote risico’s op een fatale longontsteking. Haar ouders zijn dus wel wat gewend, maar het coronavirus zorgde wel voor veel bijzondere problemen. De ervaringen van de familie Groen zijn heel specifiek door de bijzondere situatie van het gezin. Tegelijkertijd zijn zij ook heel herkenbaar voor anderen.

Al het ondersteunende materiaal bij deze leidraad is online te vinden. U kunt gebruik maken van een portretfilmpje van 4:32 minuten over de eerste lock down (voorjaar 2020) en van het vervolgverhaal bestaande uit acht thematische stukjes uit het vervolg-interview met de familie Groen op 12 december 2020. In de leidraad vindt u de links naar het filmpje en de verhalen.

Alle rechten voorbehouden