Hoe gaat het met u? Een leidraad voor een gesprek

Kernwaarden: contact houden met anderen, creatieve oplossingen en gezondheid

Aan de hand van het verhaal van Nora Seedo gaan inwoners met elkaar in gesprek over hun eigen ervaringen met de coronamaatregelen. De kernvraag is: Hoe gaat het met u?

Deze leidraad is bedoeld om sociaalwerkers, bibliotheekmedewerkers, vrijwilligers en andere professionals handvatten te geven om in gesprek te gaan met (volwassen) burgers over hun persoonlijke ervaringen met de coronacrisis. Het gesprek heeft als uitgangspunt één van de zeven portretten van Flevolanders. Door samen te spreken over wat de geportretteerde heeft ervaren tijdens de coronacrisis, ontstaat er ruimte om eigen ervaringen te delen en daarop te reflecteren.

Alle rechten voorbehouden