Bus gemist? Pech gehad!

Landarbeiders in Zuidelijk Flevoland

Begin jaren zeventig was de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders bezig met het in cultuur brengen en ontginnen van Zuidelijk Flevoland. Deze polder was nog niet bewoond. Landarbeiders werden met bussen naar hun werkplek vervoerd. Als je ’s avonds de bus had gemist, moest je je maar zien te redden. Bram van Veelen, destijds huisarts in Biddinghuizen, vertelt:

dragline

Dragline aan het werk in het riet (Batavialand, collectie Land in Wording I).

Alle rechten voorbehouden

De Rijksdienst [voor de IJsselmeerpolders] deed enorm veel werk in Zuidelijk Flevoland. Er waren mannen die daar elke dag met een busje heengingen en dan weer teruggingen. Zij woonden allemaal in Biddinghuizen. Dat waren de ontginners, die daar hun werk deden bij de Rijksdienst.

Mijn vrouw kwam een keer terug uit Amsterdam. Ze reed over de Gooiseweg en daar zag ze midden op de weg twee eenzame kerels staan. Nou, normaal neem je eenzame kerels niet mee, maar in die tijd wel, want het was duidelijk dat ze in de problemen zaten. Wat bleek nou: ze hadden het busje gemist dat hen ’s avonds terug zou moeten brengen naar Biddinghuizen. Ja, jammer, bus gemist, ze zouden de nacht maar in het riet in Zuidelijk Flevoland moeten doorbrengen. Er was verder helemaal niks, dus zij heeft ze meegenomen. Ze waren zeer, zeer dankbaar. Eén van die mannen leeft nog en elke keer als we hem zien is hij nog steeds dankbaar dat Erie, mijn vrouw, hem en zijn collega heeft meegenomen. Dat was de zuidelijke polder: er was eigenlijk niets of niemand.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Anke van Zwoll met Bram van Veelen, 3 december 2021.

Alle rechten voorbehouden