“Spakenburgers kunnen wel een beetje stropen”

De eerste jachtopziener in Zuidelijk Flevoland

Johan van der Kaa kwam in 1965 in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders als jachtopziener. Hij en zijn broer waren de eerste jachtopzieners die werkten in het gebied van de latere gemeente Zeewolde. Dit deel van Zuidelijk Flevoland was in die tijd nog moeilijk bereikbaar. Van der Kaa vertelt:

filmrol uit vliegtuigwrak

Foto afkomstig van een filmrol in de boordcamera van het wrak van een B-17, bijgenaamd 'Invictus'. Dit Amerikaanse toestel nam op 11 januari 1944 deel aan een bombardement op fabrieken in Duitsland die waren betrokken bij de vliegtuigindustrie. Op de terugweg werd de 'Invictus' door toestellen van de Luftwaffe aangevallen. Het stortte uiteindelijk neer in het IJsselmeer. In 1968-1969 werd het toestel aan de Knarweg in Lelystad geborgen. De filmrol die wordt aangetroffen, wordt ontwikkeld. Deze foto laat een B-17 zien die onder de 'Invictus' vloog (collectie J. van der Kaa, Zeewolde).

Alle rechten voorbehouden

Wij werkten toen vanuit Oostelijk Flevoland en dan gingen we die dijken over. Je kon verder niks, alleen over de dijken rijden. Die waren bereikbaar. Van de ene kant moesten we via Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk rijden. Dan gingen we langs de vaart van Nijkerk en dan kwamen we bij de sluis en daar zaten rasters of duikers. De medewerkers bij de sluis lieten ons erin en dan probeerden we er in Lelystad weer uit te komen. Zo werkte dat. [….]

Wat was onze taak? Onze taak was te zorgen dat ze niet aan de vliegtuigwrakken kwamen. Want daar werden onderdelen van weggehaald. Die mensen waren ook de eersten die een proces verbaal kregen. Dus zo zat dat in mekaar. De strook van Nijkerk naar Spakenburg was al droog en die namen we dan ook mee. Want Spakenburgers, ja, die kunnen wel een beetje stropen. Maar ja, dat geeft niet, dat moet er ook wat bij zitten, want anders hadden ze ons ook niet nodig!

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Tienke Drost met Johan van der Kaa, 5 maart 2020.

Alle rechten voorbehouden