Zélf de club oprichten voor je kinderen

1 geïnteresseerde

In het begin stond de ontwikkeling van het verenigingsleven in Almere nog in de kinderschoenen. Ouders die hun kinderen lid wilden laten worden van een club of vereniging, moesten eerst zorgen dat die er kwam! Mevrouw Martha Schneiders-Schagen vertelt:

spelletjes Almere

Spelletjesdag voor kinderen in Almere Haven, 1978 (Batavialand, collectie Bivak Almere)

Alle rechten voorbehouden

Zo’n eerste vergadering van een sportclub maak je mee. Het was hier vlak naast ons, in een schoollokaal. Dan denk je: ik moet eens weten: wat is dat voor een club? Dan kom je daar en dan zitten er vier mensen achter de tafel. Ik was het enige publiek. Ze hebben vijf man nodig voor het bestuur, dus na afloop had ik er een baantje bij. Zo ging dat. Hier is het echt: één vinger geven en ze nemen je hele hand. Dat was natuurlijk ook nodig. Er moest zo veel opgestart worden. En ik denk ook, zeker in de beginperiode, dat het uitstekend liep. De hele sfeer was er zo van: we moeten er iets van maken met z’n allen.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Pioniers: eerste bewoners, interview met mevrouw Martha Schneiders-Schagen te Almere, 22 november 1995.

Alle rechten voorbehouden