Bouwplan: gedeeltelijk vrij, gedeeltelijk voorgeschreven

Cees Blom over de gewassen die in de eerste jaren werden geteeld op het gemengde bedrijf van zijn vader:

Fragment uit interview met de heer C. Blom, 28 augustus 2007

In die tijd werd het bouwplan voor een deel voorgeschreven door de directie. Je mocht niet zo maar van alles verbouwen. Uiteraard, je had een redelijk dwingende vruchtwisseling. Je kon niet een paar jaar achter elkaar aardappels verbouwen. Wij hadden natuurlijk suikerbieten, wij hadden toen nog, toen ik nog klein was, voederbieten voor de koeien. Wij hadden rogge, haver, pootaardappelen natuurlijk, pootgoed, dat was een van grote `cash cows´, zou je tegenwoordig zeggen. Daar werd relatief veel aan verdiend, daar zat ook veel werk in. We hadden suikerbieten, daar zat veel werk in. En daarnaast had je uiteraard vee. Dan heb je het wel zo´n beetje.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Cecile Wedershoven met Cees Blom, 28 augustus 2007.

Alle rechten voorbehouden