De oude dorsmachine

’s Winters werden de landarbeiders van de Directie van de Wieringermeer ingezet bij het dorsen van het graan. Dit gebeurde in een schuur van de Directie met behulp van grote dorsmachines. Willem Profijt, wiens vader bij de Directie werkte, vertelt.

maaien en dorsen

Maaien en dorsen in de Wieringermeer, 1931 (foto collectie F. Mesu, Batavialand).

Alle rechten voorbehouden

Mijn vader heeft in de Noordoostpolder nog in de schuren gedorst met die grote dorsmachines. Dan moesten ze het er bovenin ingooien. De dorsmachine werd aangedreven met een grote tractor met zo’n vliegwiel. Het was zwaar, want er was geen ventilatie. Mijn vader vertelde wel, dat als het te hoog ging, dan gooiden ze er gewoon een gaffel in. Dat knalde door die oogstmachine en dan was het in één keer BAM! En dan hadden ze even pauze! Zo ging dat vroeger wel vaak, hè.

Batavialand te Lelystad, Audiovisueel Archief, Interview met Willem Profijt op 21 juli 2014 te Arnhem.

Alle rechten voorbehouden