Toon de Wit overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek aan ir. J.C. de Koning

De presentatie van het boek Wanneer de polder vonken slaat, 16 december 2011

Door: Flevoland - land van mensenhand
1 geïnteresseerde

Toon de Wit staat stil bij de ontstaansgeschiedenis van de Directie van de Wieringermeer en richt zich tot ir. J.C. de Koning die van 1 juni 1986 tot 1 januari 1989 hoofddirecteur a.i. van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders was en als zodanig zorgdroeg voor een zorgvuldige afbouw van de dienst. De RIJP en ZZW gingen per 1 januari 1989 over in Rijkswaterstaat Directie Flevoland.

Chris de Koning

Ir. J.C. de Koning, (collectie RIJP, Het Flevolands Archief)

Alle rechten voorbehouden

Bij de presentatie van het boek Wanneer de polder vonken slaat overhandigde auteur Toon de Wit het eerste exemplaar aan ir. J.C. de Koning met de woorden:

"De Markerwaard ging niet door en ingenieur De Koning kreeg de opdracht om het prachtig lopende bedrijf op te heffen. Materiaal, hoe mooi ook, is maar dood materiaal, maar de mensen die vaak jarenlang bij de Dienst hebben gewerkt, dat is wat anders. De staf heeft niet gerust voor de laatste werknemer goed geplaatst was. Mijnheer De Koning, u heeft zich een bewindvoerder getoond met een groot sociaal hart. Ik ben bijzonder trots dat u bereid bent het eerste exemplaar van mijn schrijven in ontvangst te nemen. Het is het verhaal van één van uw vroegere werknemers, die met de laarzen in de klei van de NOP en aanvankelijk in de bagger van het toen net drooggevallen Oostelijk Flevoland vertelt van zijn ervaringen. Ik hoop dat u het met interesse zult lezen. Mijnheer De Koning, bedankt!"

Alle rechten voorbehouden