Zaden kunnen honderden jaren wachten

Onkruiden komen spontaan op. Sommige zaden kunnen jarenlang wachten op een kans te ontkiemen. Daarna, legt Jan Olieman uit, is het de beurt aan de gemakkelijke cultuurgewassen.

Luzerne in de Noordoostpolder

Luzerne in de Noordoostpolder (foto Betzema, collectie Directie Wieringermeer)

Alle rechten voorbehouden

Heel veel onkruiden komen spontaan. Roodbeen en riet en weegbree en paardebloem, die komen echt vanzelf, die hoef je niet te zaaien, die komen gewoon spontaan. Die zitten in de grond, sommige zaden kunnen honderden jaren goed blijven.

In het begin worden de eenvoudige gewassen gezaaid, die gemakkelijk zijn om machinaal te bewerken en te oogsten. Dat is dan, onder andere, tarwe. Die is ook niet laat in het jaar om te oogsten en die kun je in de nazomer zaaien. ’s Winters hoef je er niets aan te doen en in het voorjaar groeit het eigenlijk vanzelf. Je moet wel een beetje bemesten, maar ja, het groeit vanzelf. En de oogst is dermate vroeg, dat er daarna tijd is voor de ontginning. En vooral voor de cultuur, die kan er voor zorgen dat het in cultuur brengen op een goed tijdstip van het jaar kan gebeuren. Tarwe oogstten we toen nog heel vroeg, dat was dan augustus. En dan had je de hele maand augustus-september om die grond voor te bereiden om uitgegeven te worden aan pachters. En je kan dat niet alleen met tarwe doen, er was ook haver en er was ook luzerne en vlas als derde gewas.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Johannes Olieman door Carine Nieuwenhuis, 21 maart 2011.

Alle rechten voorbehouden