De grond moest eerst nog rijpen

1 geïnteresseerde

Grond waar nooit vegetatie op heeft gestaan, moet klaargemaakt worden voordat er gewassen ingezaaid kunnen worden. Daar is geduld bij nodig.

Luzerne Zuidelijk Flevoland

Entstofproefveld in Zuidelijk Flevoland. Te zien zijn geënte en ongeënte luzerne met fosfaatbemesting (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Wat natuurlijk veel gezaaid werd, was luzerne. Dat had een hoog voedingswaardegehalte, een hoog eiwitgehalte en diepe wortels. Kijk, daar moest je het van hebben, want die grond moest eerst rijpen. Een grond die rijp was, had een normale kleur. Maar zodra je grond kreeg waar geen zuurstof bij komt, dan wordt het blauw. Als dat nou te hoog zit, gaan de wortels van de gewassen niet in die blauwe grond zitten. Dan had je toch wel dat dat gegenereerd moest worden zodat de waterstand naar beneden gaat. Daar wordt de grond zwarter van, dan wordt die grond rijp.

Wie daar vooral werk van gemaakt heeft, was destijds professor Zuur. Die was daar heel sterk in. Die is ook eerst het hoofd van de wetenschappelijke afdeling van de RIJP geweest. Naderhand is hij naar Wageningen gegaan. Dus die wist er wel het een en ander vanaf. Daar moet je gewoon geduld mee hebben. Kijk eens eventjes, wil je landbouw hebben dan moet je eerst zorgen dat die grond voldoende droog is. En mocht naderhand blijken dat er een tekort aan vocht is, dan moet je proberen met infiltratie er wat aan te doen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij Ramspol. Ik noemde al dat dat grof zand was en in een droge zomer ging dat niet goed. Toen hebben ze infiltratie aangebracht en heel aparte drainagesystemen en dat werkt perfect.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Auke Attema door Anke van Zwoll, 22 september 2011.

Alle rechten voorbehouden