Een berm met 2100 bloeiende orchideeën

Het pilotproject aan de Blankenhammerweg werd een groot succes. Na het afgraven herstelde de vegetatie zich. In 2011 telde Evert de Boer er 2100 orchideeën.

Orchideeën

Oostelijk Flevoland. Orchideeën in de Overijsselse Hout (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

De bermen waren min of meer verpest om het zo maar te zeggen, dus daar wil je wat mee doen. En toen kwam het idee met een combinatie van Gemeente NOP, het Waterschap, het IVN en aanliggende boeren, om eens te kijken of er mogelijkheden waren. Nou die mogelijkheden bestonden, er is geld vrij gekomen om een pilotproject aan de Blankenhammerweg te doen, dat af te graven. Dat hebben we in verschillende stadia gedaan, dus met de hoeken van de berm om af te graven en daar hadden we natuurlijk wel verwachtingen van.

Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar ik geloof dat het onze 0-optie was 78 of 79 hogere plantensoorten. En toen het eenmaal afgegraven was en wij de eerste jaren hadden dat het hele spul kon groeien, toen zaten we al gauw op een dikke 100 verschillende plantensoorten. En dat was natuurlijk geweldig. In eerste instantie waren er ook heel veel pioniersplanten en de omgeving zal wel eens geprutteld hebben. Want je hebt heel veel meldesoorten en die zijn eigenlijk wel een beetje, hoe zal ik het zeggen, een vloek in de landbouw. In suikerbieten, in uien willen ze heel graag staan. Uiteraard werd dit met chemische middelen bestreden. Maar dat is eigenlijk een plant die zich erg verspreidde, maar wij waren daar niet bang voor. Want als dat eenmaal voorbij is, het pionierstadium voorbij, dan krijg je toch langzamerhand een stabilisatie van hetgeen er zou moeten staan.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Evert de Boer door Anke van Zwoll op 5 januari 2012.

Alle rechten voorbehouden