Soortenrijkdom door lage biomassa

De vegetatie in de bermen stabiliseert zich. Belangrijk is dat de biomassa niet toeneemt. Gebeurt dat wel, zo weet Evert de Boer, dan is het gedaan met de variatie.

Geelhartje

Geelhartje (Linum catharticum) is een eenjarige of tweejarige plant die behoort tot de vlasfamilie (Linaceae). De plant komt voor op vochtige tot vrij natte grond in duinvalleien, kalkgrasland, heide op leem en op zandplaten .(No machine-readable author provided. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1066328).

Ik weet nog dat ik ooit eens, voor het IVN, bij een IVN-dag in Burgers Zoo in Arnhem, een lezing gegeven heb over deze bermen. En dat zijn natuurlijk mensen die zeer geïnteresseerd zijn en dan krijg je dus de meest leuke reacties, van: "O, we komen eens een keer kijken." Als je dan vertelt dat hier geelhartjes staan en stijve ogentroost en fraai duizendguldenkruid en echt duizendguldenkruid, dat geloven ze niet, want ja, waar staat dat? Ja, aan de Noordzeekust, maar het staat hier ook. En dat is dan heel erg leuk dat je na al die jaren ziet dat dit soort van dingen ontstaan en het is nog steeds fijn.

En de berm stabiliseert zich nu, een aantal van deze heel leuke dingen die verdwijnen. Je krijgt toch een wat dichtere vegetatie zonder dat je nu kunt stellen dat die biomassa enorm toeneemt. Want het is zijn algemeenheid zo: als de biomassa groot is, loopt de soortenrijkdom terug. Maar als de biomassa laag is, kun je heel veel soorten hebben. En dat was hier ook het geval.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Evert de Boer door Anke van Zwoll op 5 januari 2012.

Alle rechten voorbehouden