De zilverschat van kavel M65

Aan de Biddingringweg werd een scheepswrak gevonden. Rutger Kuiper maakte de opgraving ervan mee. Heel bijzonder was de vondst van een kluis met een groot aantal zilveren munten.

Natuurstenen netverzwaarder met ijzeren beugel (Oostelijk Flevoland) (Fotocollectie Provinciaal Depot Bodemvondsten, Lelystad).

Natuurstenen netverzwaarder met ijzeren beugel (Oostelijk Flevoland) (Fotocollectie Provinciaal Depot Bodemvondsten, Lelystad).

Alle rechten voorbehouden

En op M65 is er toen, in onze tijd, een scheepswrak opgegraven, hier langs de Biddingringweg. Dat lag ook maar twintig meter van de wegbaan af. En dat was een scheepswrak dat even voor 1700 is vergaan. Het was geladen met schelpen. Dat is toen in '63 opgegraven en er werden 260 zilveren munten gevonden. Dat schip had zo'n hele kluis aan boord, zeg maar. Nou, dat was wel heel leuk om dat allemaal te kunnen meemaken en bekijken. Dat is allemaal naar Schokland gegaan. En dat is door het Penningkabinet in Leiden allemaal gedetermineerd en beschreven. Het waren allemaal munten van wat nu provincies zijn: de gewesten Groningen en Friesland, van de steden Nijmegen, Arnhem, Deventer, van West-Friesland, van Amsterdam, weet je wel. Het was een hele verzameling van allemaal zilverstukken uit de tijd voor 1684. Dat was de jongste munt als ik het goed heb. En daar heb ik toen ook een lijst van gehad van het Penningkabinet met de determinaties. Er was soms ook een munt uitgegeven door Groningen, ik noem maar wat, En dan had West-Friesland er een klop op gedaan dat het ook in West-Friesland geldig was. (…)

Dat scheepswrak is toen gevonden met de eerste bewerking en met de ontginning. De boorden van dat schip die waren ongeveer gelijk met het maaiveld. Dat kwam omdat hij op die hoge bult ondergrond lag, hij kon niet verder zinken. En het schijnt, denk ik, een heel lastig object geweest te zijn voor al die vissers, want het stikte van de netverzwaarders rondom dat schip. Die verspeelden daar allemaal hun netten, zeg maar.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Rutger Kuiper door Carine Nieuwenhuis op 24 november 2011.

Alle rechten voorbehouden

Media