Zanddepots in ‘the middle of nowhere’

Stan Steijaert kwam in 1966 naar Oostelijk Flevoland als opziener der Domeinen. Zijn eerste werkterrein was het gebied ten westen van Biddinghuizen.

zanddepot

Oostelijk Flevoland. Zanddepots te Larsen. Op het achterste depot links (E 57) is een concurrentieproef aangelegd met verschillende riettypen. Rechts op de achtergrond de Larservaart (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Maar ik werd in Biddinghuizen geplaatst bij de landbouwkundige afdeling en ja, ik moest maar wat wennen denk ik. Want ik kreeg een gebied aangewezen ten westen van Biddinghuizen, waar nog geen boeren woonden, maar dat moest uitgifteklaar gemaakt worden. Want daar kwamen het jaar daarop boeren wonen. Dan moest gecontroleerd worden of het erf goed uitgemeten was, of het uitgegraven was, of de toegangsdam wel klopte, of de eindbuizen in de sloten wel allemaal netjes in orde waren, voordat de uitgifte plaats vond. En verder in dat jaar deed je allerlei werkzaamheden in de polder, zoals zanddepots inmeten die in ‘the middle of nowhere’ lagen en die we maar ongeveer moesten ontdekken met een ‘lelijk eendje’. En dan een grove schatting maken van hoeveel kuub zand daar lag, zodat de Zuiderzeewerken en de Rijksdiensten daar een beetje uit konden putten en wisten wat er lag aan voorraad zand.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer C.A.P. Steijaert door Nico de Jong op 7 mei 2012.

Alle rechten voorbehouden

Media