Een mooi en goed doordacht landschap

Het landschap van Flevoland kun je niet ervaren vanuit een auto op de A6. Daarvoor moet je, zoals Stan Steijaert nog regelmatig doet, de fiets nemen en door het coulissenlandschap tussen Lelystad en Dronten rijden.

Bremerbergbos

Het Bremerbergbos in Oostelijk Flevoland (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Eh ja, [Flevoland is] een mooi landschap, een goed doordacht landschap. En natuurlijk zijn er hier en daar veranderingen gekomen in het landschap. En ik beleef dat zo omdat ik graag op de fiets zit. En veel mensen die zullen over de A6 door Oostelijk Flevoland rauzen zeg ik wel eens, en van de polder niks zien dan alleen maar dijken. Als je dat op een andere manier beleeft, op de fiets bijvoorbeeld, dan zul je ontdekken dat je helemaal hier vanaf Lelystad door de coulissen naar Dronten kunt rijden. Dat je heel beschut voor een groot deel naar Harderwijk kunt rijden: over de Knardijk, een open landschap of langs de Larserdreef waar veel coulissen langs zitten.

Het valt me op dat, als ik dat met kennissen en vrienden door de polder doe en bewust er doorheen ga, dat het hun opvalt dat hier best veel meer beschutting en visie in het landschap zit dan men zo vanuit de auto op de A6 bedenkt. En dat is mijn gedachte daar eigenlijk over, dat dat een mooi wisselend landschap is.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer C.A.P. Steijaert door Nico de Jong op 7 mei 2012.

Alle rechten voorbehouden