Van Kampong Baroe naar Meerzorg

1 geïnteresseerde

Genia Soudain werkte in Kampong Baroe als onderwijzeres. Dit was een kleine gemeenschap in Suriname van Javanen, Hindoestanen en Nederlanders. Daarna werkte ze in Meerzorg. Die plaats werd in 1966 bezocht door prinses Beatrix en prins Claus.

Surinaamse kinderen 1955

Kinderen afkomstig uitverschillende bevolkingsgroepen (v.l.n.r. Chinees, Creools, Hindostaans, Javaans) in afwachting van de koningin, 3 november 1955 (Nationaal Archief, Fotocollectie Van de Poll, CC-BY-SA).

Kampong Baroe was een kleine gemeenschap. Daar waren Javanen en Hindoestanen gehuisvest en een paar boeren. De Van Brussels woonden daar ook. Dat zijn bekende boerennamen: Veldkamp, Van Brussel, Loor, Stolk. Dat zijn Hollandse namen. Dat zijn de nazaten van de Hollandse boeren. Groningen is de hoofdstad van het district Saramacca. Daar zaten wij ongeveer vijftien kilometer vandaan.

In mijn klas in Saramacca zaten tussen de vijftig en zestig kinderen in één lokaal; Javaanse; Hindoestanen en nazaten van de boeren; een gemengde school van jongens en meisjes. Je moest [wel] overwicht hebben, hè! Goed voorbeeld van de nonnen gehad tijdens mijn stageperiode. Die kinderen zijn wel volgzaam. Het zijn Javaanse en Hindoestaanse kinderen, die kennen de taal niet zo goed. Die moet je de taal bijbrengen. Veel Creolen waren er niet. Het waren Javanen, Hindoestanen en de kinderen van de Van Brussels.

Daar heb ik twee jaar gewerkt. Ik kreeg mijn kind. En daarna ben ik op de openbare school in Meerzorg gaan werken. Dat is aan de overkant van Paramaribo dus over de Suriname rivier. Je hebt daar twee openbare scholen. Ik zat op Openbare School Meerzorg I. Daar heb ik gewerkt tot ik naar Nederland vertrok. Op die school heeft ook Koningin Beatrix samen met haar man Prins Claus [in 1966] een bezoek gebracht tijdens hun huwelijksreis en mochten de schoolkinderen het echtpaar toezingen. Ik heb het koninklijk echtpaar nog persoonlijk mogen ontvangen.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Genia Soudain op 24 januari 2013 te Almere.

Alle rechten voorbehouden