Artikel

‘Ik mis een monument voor de pioniers’

Jan van Roeden mist iets in de polder:

Weet je wat ik eigenlijk jammer vind? Die polder is natuurlijk een prachtig stuk werk, laten we wel wezen. En dan zie je op de Afsluitdijk dokter Lely, de grondlegger van de polders. Maar wat ik mis: een monument voor de pioniers. Mijn ouders en al die jongens, dat waren pioniers. De mensen die na de drooglegging in de blubber hebben geploeterd om de polder bewoonbaar te maken. Die hebben het van niks af aan opgezet. Je leest in veel boeken dat de pachters het zo moeilijk hadden. Maar die pachters kwamen in een opgemaakt bedje. De grond was al cultuurrijp gemaakt, de wegen aangelegd, een bedrijfsschuur met een woning beschikbaar, alles was op water en elektra aangesloten. Men kon direct met de bedrijfsvoering beginnen. Toen wij in de polder kwamen, was er nog niets.

Bron: Nieuw Land Erfgoedcentrum, interview met Jan van Roeden, 19 maart 2014.

Alle rechten voorbehouden