Daniel Hendrik Dautun

Waterschrijver

Scheveningen1775

Storm in Scheveningen, 1775 (bron: https://historiek.net/angstaanjagend-weer-in-de-18e-eeuw/49348).

Alle rechten voorbehouden

Dautun, Daniel Hendrik (geschat: ca. 1740 – ca. 1820), onderwijzer, schrijver. Woonde en werkte te Amsterdam en (volgens Biografisch Woordenboek) te Zwolle. Was daar werkzaam als kostschoolhouder en onderwijzer en schreef een tiental boekjes voor het onderwijs. In het veelbelovende Waterbeschrijving der Vereenigde Nederlanden (1771) geeft hij slechts een opsomming van de wateren in ons land en een kaartje van het Benedenrivierengebied. Ref.: BW.

Alle rechten voorbehouden