Pieter van der Deure

Waterschrijver

Mobachius paalworm

De paalworm in een pamflet uit 1733 (Door Glatisant - J.A. Mobachius: 'De almagtige en regtveerdige slaande hand Gods', Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5679241).

Deure, Pieter van der (ca. 1685-1760). Schreef: Ontwerp tot een minst kostbaare, zeekerste en schielijkste herstelling van de zorgelijke toestand der Westfriesche zeedijken, zonder dat het voortknagend zeegewormte daaraan eenige hindernis kan veroorzaken (met Pieter Straat; 1733; nader ontwerp: 1735). Ref.: BW.

Alle rechten voorbehouden