Matthijs den Berger

Waterschrijver

Westfriese omringdijk

Schematische voorstelling van de West-Friese Omringdijk. De aarden dijk is direct op het veen aangelegd. De lagen van deze dijk stammen uit de 13e of 14e eeuw. Vanaf de 14e eeuw wordt zeewier gebruikt. De wierriemen zijn tegen de bestaande dijk aangelegd (Afkomstig uit de 'Resolutiën van de Staten van Holland en Westvriesland' uit 1732).

Alle rechten voorbehouden

Berger, Matthijs den (Enkhuizen ca. 1707 – Enkhuizen 1762), opzichter. Werd in 1743 aangesteld als opzichter van ´s lands werken op het Eijerland, Vlieland en Terschelling. In 1747 werd hij opzichter van De Schans op Texel en was daarnaast ook werkzaam op de eilanden Wieringen en Urk. Hij schreef: Nieuw ontwerp om den Drechterlandschen Noorder Zeedijk door middel van hardsteene blokken of blauwe zarken secuur te stellen (1742).

Alle rechten voorbehouden