Pieter Straat

Waterschrijver

Westfriese omringdijk

Schematische voorstelling van de West-Friese Omringdijk. De aarden dijk is direct op het veen aangelegd. De lagen van deze dijk stammen uit de 13e of 14e eeuw. Vanaf de 14e eeuw wordt zeewier gebruikt. De wierriemen zijn tegen de bestaande dijk aangelegd (Afkomstig uit de 'Resolutiën van de Staten van Holland en Westvriesland' uit 1732).

Alle rechten voorbehouden

Straat, Pieter (ca. 1685-1760), dichter te Bovenkarspel. Schreef Ontwerp tot een minst kostbaare, zeekerste en schielijkste herstelling van de zorgelijke toestand der Westfriesche zeedijken, zonder dat het voortknagend zeegewormte daaraan eenige hindernis kan veroorzaken (met Pieter van der Deure; 1733; nader ontwerp: 1735). Ref.: BW.

Alle rechten voorbehouden