De laatste uren van Short Stirling BK716

Wachten op antwoorden

De identificatie van het toestel dat in het Markermeer is gevonden als de Short Stirling BK716 wil nog niet zeggen dat het verhaal nu is afgerond. De lichaamsresten moeten worden geïdentificeerd. Verder hoopt Richard McCaw dat de vondst van de wrakstukken meer duidelijkheid kan verschaffen over de laatste uren van Short Stirling BK716 en zijn bemanning, inclusief zijn oom Francis.

Francis naast geschutskoepel

Francis McCaw naast een geschutskoepel, waarschijnlijk van een Short Stirling (collectie familie McCaw).

Alle rechten voorbehouden

Eerst waren er particulieren met het toestel bezig. Later was dat het Nederlandse leger. Op dit moment is het de forensische afdeling van het Nederlandse leger [Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht, red.]. Ik heb contacten met de gemeente Almere. Verder heb ik contact opgenomen met de Canadian Veterans Affairs en met de Veterans Department for Forensic Science. Maar hun protocol zegt dat eerst het Nederlandse leger zijn werk moet doen. Als zij zeggen: "Ja, OK, we weten zeker dat deze mensen uit het vliegtuig van de RAF zijn", dan moeten ze contact opnemen met de RAF. En als ze lichaamsresten van de Canadezen hebben geïdentificeerd, dan moeten ze contact opnemen met de Canadese forensische autoriteiten. […]

Het zou zeker interessant zijn te horen hoe het vliegtuig werd neergeschoten. In de jaren zestig was er minder informatie beschikbaar. Nu weten we precies wie het vliegtuig neerschoot [de Duitse nachtjagerpiloot Leutnant Werner Rapp, red.]. Hadden we dat vóór diens dood geweten, dan hadden we meer kunnen leren over het verloop van het gevecht. Is hij gewoon onder de Short Stirling gaan vliegen en heeft hij op die manier de brandstoftanks geraakt? Nu heb ik geen idee hoe het voor mijn oom of de andere bemanningsleden moet zijn geweest. Heeft hij als staartschutter nog op de nachtjager kunnen schieten? Vaak werden de staartschutters tijdens een gevecht gedood. Was mijn oom ongedeerd of werd hij geraakt?

Ze hebben een stuk van de staart van het toestel gevonden. Op die manier hebben ze het geïdentificeerd als de BK716. Meer weet ik op dit moment [november 2020, red.] niet. Ik weet niet of ze tijdens de berging iets hebben gevonden dat ons meer kan vertellen over wat er met de achterste geschutskoepel is gebeurd. Is dit stuk losgeraakt en weggedreven? […] We hebben de grote objecten gezien die zijn teruggevonden, zoals de motor. Dat is tot op zekere hoogte wel interessant. Maar ik ben nog steeds geïnteresseerd in alle aanwijzingen over wat er met de achterkant van het toestel is gebeurd. Kunnen ze een antwoord op deze vraag geven op basis van de brokstukken die ze hebben gevonden en hun positie? […]  Dat weten we nog steeds niet.

Bron: Erfgoedpark Batavialand, Project Short Stirling, Interview met Richard McCaw, 18 november 2020.

Alle rechten voorbehouden